Je eigen leeromgeving

Jeelo staat voor 'Je eigen leeromgeving' met:

  • 12 projecten waarin alle 21e-eeuwse vaardigheden zijn geïntegreerd
  • kerndoeldekkende content voor wereldoriëntatie-breed
  • een digitale leeromgeving – ook voor tablets, ook voor thuis
  • een leerlingvolgsysteem met doorgaande leerlijnen voor groep 1 t/m 8
  • eigen regie voor elke school met support voor het hele team
  • jaarlijkse vernieuwingen zodat leerlingen hun leerresultaten kunnen verbeteren.

Jeelo is methodevervangend voor aardrijkskunde, geschiedenis, natuur, techniek, kunstzinnige oriëntatie, leefstijl, EHBO en verkeer. En op termijn voor taal en rekenen.
De Jeelo-community nodigt basisscholen uit om Jeelo te ervaren.

widget 1

"Door maatschappelijke organisaties te betrekken wordt leren uitdagender, realistischer en afwisselender."

Saskia Tissen, schoolleider 't Bijenveld in Leuth

widget 2

"In een opdracht als Frisdrank maken zit zoveel: onderzoek doen, overleggen, doelgroep bepalen, interviewen, enz."

Koen Steeman, leerkracht OBS 't Startblok in Cuijk

widget 3

"Onze leerlingen zijn zeer betrokken, omdat de opdrachten echt betekenisvol zijn. Zo leren ze meer."

William van den Berg, schoolleider Hartenaas in Grave